Integritetspolicy

för Stjärnkvällar | Fingerspitz AB

Vi värnar om din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. De vägledande principerna är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data som samlas in och varför. Vi kommer skydda dina data på alla sätt vi kan och säljer aldrig vidare information om dig.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur dina personuppgifter hanteras i samband med att du besöker vår webbplats, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Du når osslättast når vi kontakt@stjrankvallar.se

Personuppgifter som samlas in

Fingerspitz AB inhämtar i första hand uppgifterna direkt från dig som kund, leverantör, samarbetspartner eller besökare på webbplatsen. Exempel på personuppgifter som samlas in är ditt namn och kontaktuppgifter till exempelvis mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.

Tillfällen när vi samlar in personuppgifter och hur vi hanterar dem:

Anmälan till olika events/ köp av produkter eller tjänst som erbjuds via hemsidan eller på annat sätt. Ditt namn, kontaktuppgifter till exempelvis mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress och om det är en företagstjänst även företagsnamn och ibland organisationsnummer. Uppgifterna används som underlag för bokföringen och/eller för uppföljning av eventet.
I samband med att du anmäler dig ser du också vilka uppgifter som efterfrågas.

Bokföringslagen kräver att vi behåller dina uppgifter under 7 år.

Nyhetsbrev

Namn och e-postadress är det som vanligen samlas in. Ibland även uppgifter såsom tex mobiltelefonnummer och adress. Du ser på formuläret vilka uppgifter vi frågar efter. Dina uppgifter behåller vi så länge du vill få vårt nyhetsbrev - du kan när som helst boka av dig genom ett enkelt klick längst ner i brevet. För att skicka ut nyhetsbreven och för att hantera dina uppgifter använder vi för närvarande den externa tjänster MailerLite. MailerLite följer också reglerna för GDPR.

Om du kontaktar oss via e-post, telefon, hemsidan eller sociala medier behåller vi dina uppgifter för att vi ska kunna svara på ditt ärende. Leder frågan till köp av tjänst eller annan förfrågan om samarbete behåller vi dina kontaktuppgifter så länge frågan behandlas. Kontaktar du oss via messanger på vår företagssida på Facebook finns dina uppgifter kvar så länge du vill ha dialogen med oss. När du vill avsluta tar vi bort dina uppgifter.

Om vi möts IRL

Om du överlämnar namn och kontaktuppgifter i samband med ett fysiskt möte, exempelvis i form av ett tryckt visitkort betraktar vi det som ett godkännande från din sida att vi på något sätt får kontakta dig igen med de uppgifter du lämnat. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill bli kontaktad.

Kakor/Cockie-filer

En kaka (eller cookie på engelsk) är en liten fil som webbplatsen ber webbläsaren att spara kortare eller längre tid och skicka tillbaka varje gång webbläsaren hämtar en sida. Orsaken är att webbplatsen inte har något ”minne” utan måste be din webbläsare komma ihåg sådant som webbplatsen behöver för att fungera som det är tänkt. Filen är i sig helt ofarlig och innehåller ingen personlig information.

Det finns tre huvudtyper av kakor:

  • Kakor kan används för att webbplatsen ska bete sig som förväntat; tex för att ”komma ihåg” om du har uppfattat meddelandet om kakor används, så att det meddelandet inte behöver visas på ett tag.
  • Kakor kan även används för att samla in statistik; t.ex. för att ”komma ihåg” din webbläsare, så att antal unika besökare kan räknas.
  • Kakor kan användas för att anpassa innehåll och reklam till ditt beteende på webbplatsen (t.ex. marketing automation och retargeting.)

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar kakor på denna webbplats. >>

Vilka vi delar dina data med

Fingerspitz AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

För närvarande använder vi epost tjänst MaillerLite för att kunna skräddarsy utskick.

Uppgifter som lämnas i samband med försäljning måste vi spara i enlighet med bokföringslagen under 7 år.

Biljettförsäljning

Fingerspitz AB sköter inte biljettförsäljning och lagrar följaktligen ingen information om detta. I de fall vi länkar till försäljningsställen är det deras integritetspolicy som gäller.

Hur vi skyddar din information

För att minska risken för dataläckor är vi noga med att hålla våra programvaror och webbplatser uppdaterade och använda komplicerade lösenord. Vi använder även en del digitala verktyg för att öka skyddet - både brandväggar på våra datorer och på våra webbinstallationer.

Vi månar även om att använda webbhotell som är av hög kvalitet (Oderland.se) och som har hög säkerhetsnivå. Våra mail och webbsidor är krypterade.

Vi är noga när vi väljer digitala tillägg till våra hemsidor så att de är så säkra som möjligt.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Skulle känslig information av någon anledning ändå läcka ut kommer vi fortast möjligt delge informationen till de som kan vara drabbade.

SAMMANFATTNINGSVIS:

Fingerspitz AB behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@stjarnkvallar.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.

Ödsmål den 13 november 2023

Evelyn Jons och Sten Cranner